Veiligheidskeuringen

Veiligheidskeuringen NEN-EN50110 / NEN3140

Digital StillCameraRob Mulder Technische Dienstverlening is een bedrijf dat zich ook al jaren bezig houdt met de welbekende NEN3140 veiligheidskeuringen m.b.t. verplaatsbare machines en handgereedschappen waarbij deze vallen binnen de keuringsklassen 0,1 en 2 gesteld door de Arbouw  i.s.m. Aboma. U brengt uw apparaten langs of wij bezoeken uw bedrijf met onze volledig voor dit werk ingerichte servicewagens om zo nodig direct reparaties en / of aanpassingen te kunnen verrichten. Een sterk punt van Rob Mulder Technische Dienstverlening daar klanten inzien dat in één gang heel veel problematiek opgelost wordt bij een keur van merken en  verschillende apparaten. De praktijk leert dat klanten zelfs zaken opsparen . Wij houden in de gaten of nodige reparaties technisch en/of economisch haalbaar en zinvol zijn.                                                                                                                                                                   Bij twijfel of mogelijke hoge kosten overleggen wij natuurlijk met ons aanspreekpunt binnen uw bedrijf.


 

Werkwijze

De doelstelling is praktisch namelijk zo flexibel te werken dat de bedrijfsactiviteiten van de klant zo min mogelijk worden verstoord en dat de arbeidsmiddelen zo veel mogelijk direct na de inspectie weer kunnen worden ingezet. Dit houdt in dat indien haalbaar er direct gerepareerd of aangepast wordt. Gelijktijdig kan er voor een stukje onderhoud gezorgd worden als b.v. controle op oliepeilen, filters, condensaataftap, v-snaren, kettingen, lagers, smering, reiniging enzovoort. We zijn allround, we zien de zaken snel genoeg!


 

Testapparaat

 Multipat XEWij werken met een MultiPat XE van Mors Smitt als testapparaat. Met dit apparaat worden alle objecten met stekker beproefd op eventueel de aardleidingsweerstand, de isolatieweerstand, de te verwachtte lekstroom en daaropvolgend ook indien mogelijk een functietest waarbij het testobject even op werking getest wordt waarbij onder meer door zintuigelijke waarneming, het opgenomen vermogen en de lekstroom een goede indicatie van het apparaat verkregen wordt. Bij een goed resultaat, eventueel na reparatie wordt uw arbeidsmiddel voorzien van een goedgekeurd-sticker

 


 

Keurings-sticker

 

keuringssticker_2015-2018

 

Dit is de goedgekeurd-sticker die na “Goed bevonden” op uw arbeidsmiddel wordt geplakt.

Met behulp van een gaatjesponstang wordt de herkeuringsmaand in het volgende jaar aangegeven en elk jaar hebben wij een andere kleur.

 

 


 

 Software

PatbeeldschermDe MultiPat XE slaat automatisch alle meetresultaten op achter een unieke code welke u op uw arbeidsmiddelen terug vindt, gestickerd of gegrafeerd .  Na overladen van de gegevens van de MultiPat XE naar de pc verwerkt het programma PatManager deze meetgegevens en plaatst ze achter de eerder ingevoerde gegevens van het object en kunnen er onder meer testcertificaten opgeroepen worden. In dit programma wordt ook een historie opgebouwd na jaarlijkse herkeuring. U ontvangt zelf het Vieuwer excemplaar waarmee u de keurstatus van uw objecten kan controleren. U vindt het op de registratie cd-rom die u uiteindelijk van ons ontvangt.

 


 

Registratie cd-rom

 

IMG_6918

 

 

CD label Opmaat

Op de registratie cd-rom vindt u alles wat nodig is voor een sluitende registratie. Reparatieoverzichten, verwijderde items, foto’s, testcertificaten in pdf, Arbouw checklisten, Rob Muldertd checklisten en een handige opzoeklijst daarvoor.                                 Het PatManager vieuwer-programma en beknopte handleidingen daarvoor, gegevens van de uitvoerenden en kalibratie-certificaten voor de testapparaten.

Deze opzet van registratie op cd-rom wordt door VCA-consulenten zeer gewaardeerd.

 

 

 


 

Waarom Arbouw?

Logo Arbouw

De reden hiertoe was simpelweg dat de Arbouw een goede overzichtelijke methode hanteert om te kunnen weerleggen waar bij een veiligheidsinspectie specifiek per keuringsobject op gelet moet worden en dan name op het visuele keuringsaspect van een NEN3140 keuring. Dit houdt in praktijk in dat er voor elk gekeurd object in de registratie een eigen checklist aanwezig is waarop specifieke aandachtspunten staan vermeld voor dat                                                                                                                  object en op deze wijze is de risico-inventarisatie goed onderbouwd.

Voor heel veel apparaten en machines leverde de Arbouw kant en klare keuringschecklisten aan echter voor de daar niet in voorkomende objecten wordt een checklist genomen met sterke overeenkomsten waarop de specifieke aandachtspunten ook voorkomen. Wanneer de afwijkingen te groot zijn stelt Rob Mulder Technische Dienstverlening zelf de checklist samen waarbij de structuur van de Arbouw wordt aangehouden.


 

Heeft u interesse of nog vragen!

Rob Mulder Technische Dienstverlening is gaarne bereid uw vragen te beantwoorden!

Zie Contact voor verdere informatie.


 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.